ನಮ್ಮ ಜನರು, ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಗಾಯಗೊಂಡರು ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಸೀಲಿಂಗ್ ಕುಸಿದು ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಲ್ಲಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ Sentosa ಕ್ಯಾಸಿನೊ ಸಂಕೀರ್ಣ (ಚಿತ್ರ) ಸಿಂಗಪುರ್, ಹೇಳಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು.ಅಪ್ಡೇಟ್ಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ 9.00 am, ಜನವರಿ 3) ಇದು ಪೋಕರ್ ಒಂದು ಆಟ ಅವಕಾಶ.